Etikprövad

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Inga enskilda individer kommer att kunna identifieras i resultaten. Resultaten kommer att användas endast till forskning och ska vara tillgängliga vid årets slut.

Brottsofferjouren

Om du på något sätt känner obehag när du svarar på dessa frågor har du möjlighet att kontakta Brottsofferjouren, Tel: 0200-21 20 19, e-post: fraga@boj.se